Ga naar de inhoud

Alle zwemmers van zowel watergewenning als zwemschool krijgen een badmuts in de kleur van de groep waarin ze zwemmen. 1 badmuts is inbegrepen in het lidgeld, indien u een 2de wenst kan u deze aankopen voor 5€ bij het secretariaat.

Voor de groepen watergewenning is dit geel en oranje.

Voor de toegang tot het zwembad is een QR code nodig. U kan deze digitaal ontvangen van ons zodat u deze op de smartphone kan bewaren OF we kunnen voor 5€ waarborg een kaartje voorzien. 

Het secretariaat van ZLZ is telkens aanwezig in de Aquataria de eerste vrijdag van de maand (niet in de schoolvakanties), telkens van 18u-19u. 
U kan dan bij een van onze bestuursleden terecht voor badges, badmutsen, invullen documenten, allerhande vragen. 

Verloop van de lessen:

De zwemmertjes begeven zich op het aanvangsuur naar het zwembad waar de trainers de kinderen opwachten en de aanwezigheden noteert. 
De eerste week gelieve te wachten aan de douches tot iemand de zwemmers komt ophalen, zo kunnen we de  inschrijvingen nog eens nakijken. 

Omkleden kan in de grote cabines (niet de laatste in de gang deze is voor competitie voorzien) of de individuele cabines. Er mag GEEN kledij blijven liggen in de individuele kleedhokjes, ALLE kledij moet opgeborgen worden in de lockers.

Er wordt ook niet rondgehangen in de gangen en kleedkamers als u daar niet moet zijn. Ouders van de kleinste zwemmertjes kunnen meegaan om te helpen maar worden verzocht om bij aanvang te wachten in de kijkruimte of Aquataria.