Ga naar de inhoud

In 1980 ontstond uit samenwerking van enkele redders en trouwe zwemmers in de “Bevegemsevijvers” zwemclub Labio. Dit was een zuiver recreatief clubje dat een paar keer per week trainde, om de conditie in stand te houden en de zwemtechniek te verbeteren.

In 1982 werd, in samenspraak met Rudy Van Durme en Michel Louwagie (manager van voetbalclub AA Gent), toegetreden tot de competitieploeg S.O.S. (Swimming Oase Sint-Martens-Latem, waar Michel Louwagie trainer was). Michel Louwagie was toenmalig collega van Rudy in het Koninklijk Atheneum van Zottegem. De trainingen werden opgedreven en meer gestructureerd, en dit met de hulp en ervaring van Michel Louwagie en zijn trainingsteam.

Een paar jaar later beschikte S.O.S.-Zottegem over een voltallig eigen trainingsteam en werd ook de “zwemschool” Labio geopend, waar watergewenning en initiatie gegeven werd (voordien moest men beschikken over een 25 m brevet om tot de club te mogen toetreden, dit was nu verleden tijd). Deze werking wierp zijn vruchten af en spoedig beschikte S.O.S.-Zottegem over verscheidene provinciale en nationale kampioenen, waarvan sommige zelfs de Europese limieten behaalden.

Een nieuwe kentering in de club kwam er toen in 2004 F.I.R.S.T. (Flanders Inter Regio Swim Team) gesticht werd. Deze overkoepelende organisatie bestond uit 7 competitie afdelingen : Zottegem, Gent, Merelbeke, Deinze, Oudenaarde, Dendermonde, Oostakker en hoopte op nog verdere uitbreiding in Oost-Vlaanderen om zo met de sterkste clubs nationaal en internationaal te kunnen wedijveren. Nogal vlug bleek echter dat zo’n grote overkoepelende organisatie alleen nuttig werk kan leveren wanneer ALLE trainers en bestuurders hetzelfde doel nastreven en volledig in dezelfde richting werken. Spijtig genoeg lukte dit bij sommige afdelingen niet en reeds na 2 jaar kwam er een breuk binnen de FIRST-familie : 3 afdelingen bleven de gemaakte afspraken volledig nakomen, nl. : Zottegem, Oostakker, Merelbeke, en werken nu nog steeds in een schitterende verstandhouding samen. Steeds met veel enthousiasme en knappe resultaten als gevolg…

Rudy Van Durme – medestichter Zwemclub Labio Zottegem. Onverwacht overleden in 2021, hij was nog steeds actief als bestuurslid in de zwemclub.