Ga naar de inhoud

Ethisch en gezond sporten | Vlaamse zwemfederatie

Heb je te maken met ongewenst gedrag (pesten, ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage,…) van anderen?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Waar kan je terecht met je verhaal, ervaring(en) en alle vragen over grensoverschrijdend gedrag?
De AP/API van de federatie/club biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding.

Een professionele hulpverlener (ethische commissie) zal je contacteren om een reactieplan op te stellen en over te gaan tot een eventuele formele (tucht) procedure of bijkomende hulpverlening bij deskundigen.

Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan ook zonder verdere stappen, maar meld het toch. Het signaleren kan al opluchten en in elk geval kan jouw melding helpen om toekomstige incidenten te vermijden en preventieve (beleids)maatregelen te treffen. We registreren deze meldingen anoniem.

Voor onze club afdeling Zottegem kan je terecht bij je vertrouwenspersoon (API):


Isabel Campens:
icampens@gmail.com
0476 65 15 37