Ga naar de inhoud

Watergewenning

Doelstellingen:

 • Waterangst overwinnen
 • Angstreflexen in het water wegwerken
 • Leren ontspannen in het water
 • Wennen aan het water

Testjes:

 • In het ondiepe water springen,
 • Voorwerp van de bodem halen met hoofd onder water
 • 3 tellen ontspannen drijven op de buik, 3 tellen drijven op de rug met hulpmiddel
 • Door een hoepel ‘zwemmen (hoeft nog niet volledig onder water)
 • Belletjes blazen

Algemene opmerking:

Maak veel gebruik van spelelementen waarbij de nadruk komt op positieve feedback en participatie.

DUS geen zwemspecifieke oefeningen maar algemene motorische basisvaardigheden in het water zoals aquatisch ademhalen, vallen en evenwicht verliezen, verplaatsen in verticale en horizontale richting,… à zie extra document multimove in het zwembad

 Leren overleven en waterveiligheid

Op eigen wijze betekent dat dit nog niet hoeft te gebeuren op een gestructureerde manier (bv crawl benen of in pijl). Deze zaken kunnen al, bij uitbreiding, bij oranje aan bod komen maar zijn niet prioritair. Er bestaan honderden zwemslagen maar slechts 4 officiële zwemstijlen! Een kind zou in het diepe kunnen vallen maar moet in staat zijn om zelf naar de kant te geraken (zelfredzaamheid), ongeacht op welke manier.

Doelstellingen:

 • Veiligheidsgevoel verder vergroten door spelvormen
 • Kennis maken met diepe delen van het water
 • aanvoelen van remming en stuwing, gebruik maken van waterweerstand
 • Komen van statisch tot dynamisch drijven in buik- en ruglig
 • Rotaties rond breedte en lengte as
 • Oriëntatie onder water

Testjes:

 • Inspringen in diep water en 10’’ watertrappen (met drijfhulp?)
 • 5m voortbewegen op de buik of op de rug
 • 3 tellen ontspannen drijven op de buik, 3 tellen drijven op de rug met hulpmiddel
 • Door een hoepel zwemmen in diep water (lichaam volledig onder water)
 • 5 x in – en uitblazen boven en onder water (ritmisch ademhalen)
 • Rollen in het water (lengte- en breedte-as)

Algemene opmerking:

De watergewenning duurt tot het moment dat het kind klaar is om een genormeerde zwemslag te leren. De minimum vereisten hiervoor zijn:

 • ontspannen drijven op rug en buik,
 • ontspannen in- en uitademen (aquatisch ademhalen),
 • zich zelfstandig en op eigen wijze horizontaal over een korte afstand verplaatsen.