Ga naar de inhoud

Watergewenning

Doelstellingen:

 • Waterangst overwinnen
 • Angstreflexen in het water wegwerken
 • Leren ontspannen in het water
 • Wennen aan het water

Testjes:

 • In het ondiepe water springen,
 • Voorwerp van de bodem halen met hoofd onder water
 • 3 tellen ontspannen drijven op de buik, 3 tellen drijven op de rug met hulpmiddel
 • Door een hoepel ‘zwemmen (hoeft nog niet volledig onder water)
 • Belletjes blazen

Algemene opmerking:

Maak veel gebruik van spelelementen waarbij de nadruk komt op positieve feedback en participatie.

DUS geen zwemspecifieke oefeningen maar algemene motorische basisvaardigheden in het water zoals aquatisch ademhalen, vallen en evenwicht verliezen, verplaatsen in verticale en horizontale richting,… à zie extra document multimove in het zwembad

Doelstellingen:

 • Veiligheidsgevoel verder vergroten door spelvormen
 • Kennis maken met diepe delen van het water
 • aanvoelen van remming en stuwing, gebruik maken van waterweerstand
 • Komen van statisch tot dynamisch drijven in buik- en ruglig
 • Rotaties rond breedte en lengte as
 • Oriëntatie onder water

Testjes:

 • Inspringen in diep water en 10’’ watertrappen (met drijfhulp?)
 • 5m voortbewegen op de buik of op de rug
 • 3 tellen ontspannen drijven op de buik, 3 tellen drijven op de rug met hulpmiddel
 • Door een hoepel zwemmen in diep water (lichaam volledig onder water)
 • 5 x in – en uitblazen boven en onder water (ritmisch ademhalen)
 • Rollen in het water (lengte- en breedte-as)

Algemene opmerking:

De watergewenning duurt tot het moment dat het kind klaar is om een genormeerde zwemslag te leren. De minimum vereisten hiervoor zijn:

 • ontspannen drijven op rug en buik,
 • ontspannen in- en uitademen (aquatisch ademhalen),
 • zich zelfstandig en op eigen wijze horizontaal over een korte afstand verplaatsen.

Op eigen wijze betekent dat dit nog niet hoeft te gebeuren op een gestructureerde manier (bv crawl benen of in pijl). Deze zaken kunnen al, bij uitbreiding, bij oranje aan bod komen maar zijn niet prioritair. Er bestaan honderden zwemslagen maar slechts 4 officiële zwemstijlen! Een kind zou in het diepe kunnen vallen maar moet in staat zijn om zelf naar de kant te geraken (zelfredzaamheid), ongeacht op welke manier.

Leren zwemmen

 • Rechte koprol maken (ter plaatse vanuit buiklig, niet tegen muur)
 • Verscheidene drijf- en wrikoefeningen
 • Benen rugslag, armen afwaarts houden (goede ligging en beenbeweging = zwemmen met gestrekte benen, niet ‘fietsen’, ‘schuim aan de voeten’)
 • Beenbeweging crawl, 1 arm opwaarts (geen ademhaling): minimum 5m
 • Rugwaarts wrikken (met pull-buoy tss benen) -> vormspanning!
 • Rugslag afslag afwaarts (focus: met gestrekte armen naast lichaam naar voeten duwen en overhalen)
 • Beenbeweging rug, 1 arm opwaarts, 1 arm afwaarts
 • Beenbeweging crawl, 1 arm opwaarts + ademhaling (ligging + juiste hoofdpositie)
 • Crawl met 1 arm met hulpmiddel (ademhaling zijwaarts door rotatie aan de zijde van de arm die werkt, oor op schouder van de steunarm)

Zwemvervolmaking

 • Afstoten in pijl op de buik en op de rug (onderwaterfase = stroomlijnen + benen crawl)
 • In pijl verticaal in het water springen (gestrekt lichaam bij het raken van het wateropp)
 • Schroeven van buik naar rug (benen rugslag met 1 arm opwaarts, schroeven naar buik, verder zwemmen op buik met 1 arm opwaarts)
 • Halve afslag (voorloper 6KS)
 • Afslag crawl, ademhalen om de 2 slagen
 • Beenbeweging schoolslag op de rug (smalle knieën, voeten naar buiten draaien bij aanvang stuwfase)
 • Duiken vanuit stand op het muurtje
 • Rugslag molendraai (vormspanning, goede benen, juiste hoofdpositie, gestrekte armen, afwisselende armbeweging): duim uit, pink in
 • Halve afslag crawl (voorloper 6KS)
 • Beenbeweging schoolslag op de buik + ademhaling (coördinatie)
 • Rugslag schouderrol (+catch)
 • Coördinatie schoolslag (armen + benen + ademhaling)
 • Crawl ademen om de 3 slagen (vlakke ligging, vlotte beenbeweging, armbeweging recht naar achteren)
 • Uitbreiding:
  • Benen vlinder
  • Keerpunt en aankomst rugslag
  • Duiken vanop startblok
  • Keerpunt crawl

Uitbreiding wordt niet geëvalueerd!